Kristinehovs historia

Kristinehovs Malmgård byggdes 1790 av grosshandlaren Georg Fredrik Diedrichson efter ritningar av slottsmurmästaren Petrus Serén. Från början var det tänkt som en stor herrgårdsanläggning med en huvudbyggnad i två våningar och två flygelbyggnader i en våning. Men som vanligt blev det ändringar och huvudbyggnaden blev endast en våning hög med en hög attikavåning. Till gården hörde även ett orangeri, en stor trädgärd ner mot Hornsgatan, iskällare, portvaktstuga, altan, uthus, ladugård för fyra kor samt stall för tre hästar.

Kristinehov användes som sommarnöje av herrskapet Diedrichson. En trädgårdsmästare med trädgårdsgosse var fast bosatta och skötte den stora trädgårdsanläggningen som producerade frukt och grönsaker för försäljning och till herrskapets eget hushåll i staden.

Diedrichson var barnlös och testamenterade gården till Borgerskapets Gubbhus. Malmgården blev en social inrättning ”för ålderstegne borgersmän”. Stockholms stad köpte in bit för bit av ägorna och övertog malmgården helt 1927 som då fungerade som bostäder. 1943 beslutade stadsfullmäktige att upplåta Kristinehov till Högalids Medborgarhusförening för samlingslokalverksamhet. År 1955 genomfördes en grundlig restaurering av gården. Medborgarhusföreningen drev verksamheten fram till oktober 2008. Gården fick en nystart i och med att Kristinehovs Malmgård Ekonomisk Förening  tog över verksamheten 2009. Inne- och utemiljöerna har rustats upp och en ambitiös satsning på kulturprogram görs. Läs mer...

HÖNSEN PÅ KRISTINEHOV
Kristinehov deltar i genbanksprojektet för den utrotningshotade arten Ölänsk dvärghöna. Läs mer...
KRISTINEHOVS HISTORIA
Kristinehov har en spännande historia från 1700-talet och till idag. Läs mer...
FOTOALBUM
Kristinehovs foto- och videoabum. Till albumet...
KONFERENSPAKET
Konferens, kick-off eller möte i 1700-talet. På Kristinehov sammansmälter det bästa av två världar. Läs mer...
HITTA TILL KRISTINEHOV
Karta och koordinater finns här!
BOKNING
Vi samarbetar med bokalokal.se