Förmaket

Förmaket fungerar ofta som kapprum till Kristinasalen men kan även användas som mötesrum. Lokalen rymmer i biosittning 25 personer och 15 personer till bords. Rummet är möblerat med gustavianska stolar, 1 st slagbord och 1 st soffa.

HÖNSEN PÅ KRISTINEHOV
Kristinehov deltar i genbanksprojektet för den utrotningshotade arten Ölänsk dvärghöna. Läs mer...
KRISTINEHOVS HISTORIA
Kristinehov har en spännande historia från 1700-talet och till idag. Läs mer...
FOTOALBUM
Kristinehovs foto- och videoabum. Till albumet...
KONFERENSPAKET
Konferens, kick-off eller möte i 1700-talet. På Kristinehov sammansmälter det bästa av två världar. Läs mer...
HITTA TILL KRISTINEHOV
Karta och koordinater finns här!
BOKNING
Vi samarbetar med bokalokal.se