Röda salongen

I röda salongen råder rokokon – ett stilideal som blomstrade vid 1700-talets mitt. Rummet ligger på andra våningen och rymmer 35 personer till bords och 55 personer i biosittning. Det är ett populärt rum för konferens. Rummet kan användas i kombination med Matsalen, då det finns dörr mellan rummen.

HÖNSEN PÅ KRISTINEHOV
Kristinehov deltar i genbanksprojektet för den utrotningshotade arten Ölänsk dvärghöna. Läs mer...
KRISTINEHOVS HISTORIA
Kristinehov har en spännande historia från 1700-talet och till idag. Läs mer...
FOTOALBUM
Kristinehovs foto- och videoabum. Till albumet...
KONFERENSPAKET
Konferens, kick-off eller möte i 1700-talet. På Kristinehov sammansmälter det bästa av två världar. Läs mer...
HITTA TILL KRISTINEHOV
Karta och koordinater finns här!
BOKNING
Vi samarbetar med bokalokal.se